Saturday, February 5, 2011

Adab-Adab Minum

1. Sunat membaca Bismillah dan Alhamdulillah serta minum ketiga-tiga teguk. Sabda Rasulullah SAW: "Jangan minum terus menerus seperti haiwan minum, akan tetapi minumlah dua teguk dua teguk, dan tiga teguk tiga teguk. Bacalah Bismillah apabila kamu minum, dan bacalah Alhamdulillah apabila kamu selesai daripadanya" (Riwayat At-Termidzi dari Ibnu Abbas)

2. Makruh minum dari tempat simpan air - Sabda Rasulullah SAW: "Rasulullah SAW telah melarang minum daripada mulut tempat air (seperti botol, kendi atau sebagainya) ataupun dari mulut tempayan. (Al-Bukhari dan Muslim)

3. Makruh meniup air - Sabda Rasulullah SAW: "Bahawasanya Nabi SAW melarang bernafas dalam bekas air ataupun meniup ke dalamnya."(At-Termidzi dari Ibnu Abbas)

4. Hendaklah duduk semasa minum - Sabda Rasulullah SAW: "Bahawasanya Nabi SAW melarang orang yang minum berdiri" (Muslim dari Anas ra)

5. Dilarang minum dari bekas yang dibuat dari emas dan perak.(Al-Bukhari dan Muslim dari Ummi Salamah) Sabda Rasulullah SAW: "Orang yang minum dari bekas perak sebenarnya mengocakkan di dalam perutnya api neraka."

6. Dilarang memenuhkan perut ketika makan dan minum Sabda Rasulullah SAW: "Tiada suatu tempat yang dipenuhkan oleh anak Adam, yang lebih mencelakan selain dari perutnya. Memadailah untuk anak Adam itu beberapa suap makanan untuk menegakkan
tulang belakangnya (untuk menahan kelaparannya). Jika itu tidak dapat dipertahankan, maka hendaklah sepertiga daripada makannya, sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk nafas.

No comments:

Post a Comment